About me

alkupala-1

PRESENTATION – Juhani Reinikainen

Jag har skrivit sedan 1976 och gett ut flertalet böcker. Mina böcker är utgivna på ”eget förlag” som betyder att jag betalat dom själv. De senaste är på tre språk, Svenska, Finska och Engelska.

Därutöver började jag 2013 att måla tavlor med oljepasteller. Under 2020 började jag även göra digiart med .Programmet: Krita is a professional FREE and open source painting program. It is made by artists that want to see affordable art tools for everyone.

Det senaste projektet är språkstudier. Aktivt tränar jag Tyska, Spanska, Italienska, Franska,Norska, Danska och några mindre språk. Syftet är inte enbart att lära språk utan även hur olika språk är byggda och vilka likheter dom har sins emellan

I have been writing since 1976 and have published several books. My books are published by ”own publisher” which means that I paid for them myself. The latest are in three languages, Swedish, Finnish and English.

In addition, I started painting with oil pastels in 2013. In 2020 I also started doing digiart with .Programmet: Krita is a professional FREE and open source painting program. It is made by artists that want to see affordable art tools for everyone.

The latest project is language studies. I actively train German, Spanish, Italian, French, Norwegian, Danish and some smaller languages. The purpose is not only to learn languages but also how different languages are built and what similarities they have between each other

 

Lämna ett svar