2022

Avenyn

Burgårdstråket. Till höger: Sven Rydellsgata

Aschebergsgatan

Berzeliigatan – Södravägen

Gata

Aschebergsgatan

Chalmers tvärgata

Götabergsgatan – Kristinelundsgatan

Eklandagatan

Viktor Rydbergsgatan

Engdahlsgatan

Engelsbrekjtsgatan –

Berzeliigatan

Södravägen

Södravägen

Viktor Rydsbergsgatan

Amund Grewfegatan

Chalmers tvärgata – Gibraltargatan

Avenyn – Götaplatsen

Burgårdsstråket – Åvägen vid Valhallagatan

Burgårdsstråket – Åvägen

Guldhedsgatan – Wavrinskys plats – Geovetarcentrum

Guldhedsgatan – Medicinsk Mikrobiologi

Ehrenströmsgatan – Sahlgrenska

Per Dubbsgatan – Sahlgrenska

Per Dubbsgatan – Sahlgrenska

Per Dubbsgatan

Annedalsmotet – Annedalskyrkan

Daghammarskjöldsleden – Plikt och Prövningsverket

Linneplatsen

Övre Husargatan

Övre Husargatan – Seminarieparken

Övre Husargatan Olivedalsgatan

Carl Grimbergsgatan

Skanstorget

Sprängkullsdgatan

Vasagatan

Götebergsgatan

Olof Wijksgatan – Johannebergsgatan

Sven Hultinsgata – Chalmers

Amund Grewfegatan – Landala torg

Holtermansgatan – Egnahemsgatan bakom muren

Från Guldhedsgatans portal vid egnahemsbron leder en gångväg hit.

Egnahemsvägen

Kolonigatan – Fyrverkaregatan

Emma jacobsson trappor

Chalmers Cortege 2022

Chalmers Cortege 2022

Cahlmers Cortege 2022

Molinsgatan – Aschebergsgymnasiet

Burgårdsstråket – Åvägen

Skånegatan – Norges hus – fd Sjömanskyrkan

Skånegatan – Ullevi

Skånegatan – Valhallagatan. Scandinavium

Bohusgatan

Vasagatan

Södra Viktoriagatan – Handlarn

Södra Viktoriagatan – Föreningsgatan

Kristinelundsgatan – HDK Valand

Södra Viktoriagatan

Övre Besvärsgatan

Reservoarstigen

Besvärsgången

Här slutar Besvärsgången och möter Föreningsgatan

Folke Bernadottesgata

Carl Grimbergsgatan

Brunnsgatan

Övre Husargatan

Skanstorget – Sprängkullskatan

Skånegatan

Molinsgatan – Aschebergsgymnaet

Läraregatan – Rösshgatan. Hvitfeldska

Viktor Rydbergsgatan. Nedanför till höger, Lennart Torstenssonsgatan

Viktor Rydbergsgatan.

Engelbrektsgatan – Götabergsgatan

Berzeliigatan

Skånegatan – Bernadottegymnasiet – Filmstaden Bergakungen . Norges hus

Ågrändsbron vid Ullevi

Korsvägen – Södravägen

Smedmästare Karlssons gångväg

Smedmästare Karlssons gångväg – Ullevi

Inne i Tunneln

Smedmästare Karlssons gångväg – Gårda