Datatidens skuggor 1999 SV

Datatidens skuggor 1999

ISBN -91-630-8137-7

datatiden-1

Digitaluret

Ljuset
reflekterades inte
av digitalurets kristaller
Tiden
stannade inte
flytkristaller ändrade form
blev till annat än förr
Jag kände dess kalla hölje
mot min varma hud
metall mot hud
hud mot metall
metallhud
Flytkristaller flyter
tiden flyr
allt förtärs, utom min metallhud

1980

Kommentera