Dikternas hav


En universum att gömma sig i

en tid att förälska sig i

en historia att fördjupa sig i

en tanke att förvilla sig i

en natur att förlora sig i

 

tid för kärleksskatter

historiens många irrfärder

tankarnas naturliga mångfald

naturens djupa tidlösa omfamning

 

tiden i en liten oas

historien i böckernas dammiga blad

tankarnas vilda dans i natten

naturens konstverk i årstidernas sång