Computers

Ericsson PC

Laboratorie dator med Basic , Fleskivestation

HP 9830A med kasettdeck och termoskrivare och en plotter som inte syns här.

min första dator på jobbet. Jag lärde mig HP basic och gjorde många program under flera år